banner

News & Event

JWD ถือฤกษ์ดีทำบุญคลังสินค้าที่ สปป.ลาว คาดครึ่งปีหลัง 60 มีผู้เช่าพื้นที่เต็ม
ถือฤกษ์งามยามดีตัดริบบิ้นทำบุ ญเลี้ยงพระเปิดให้บริการคลังสิ นค้าทั่วไปและสินค้าควบคุมอุ ณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็งที่เมื องเวียงจันทน์ สปป.ลาว ในช่วงปลายเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา งานนี้ 2 ผู้บริหารจาก JWD ทั้ง ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน และ ณัฐภูมิ เปาวรัตน์ บินตรงเข้าร่วมงานครั้งนี้ หวังเอาฤกษ์เอาชัยลุยธุรกิจคลั งสินค้าในลาวเต็มที่เพื่อรองรั บความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น งานนี้การันตีไม่เกินปี 60 น่าจะมีผู้เช่าพื้นที่คลังสินค้ าเต็ม หลังตอนนี้มีผู้เช่าพื้นที่แล้ว 40%