banner

News & Event

BRR โชว์รายได้ไตรมาส 1/59 เติบโต 6.6% ชี้ธุรกิจน้ำตาลทรายสดใสหลังผลผลิตเพิ่ม แถมราคาในตลาดโลกพุ่ง
‘บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์’ หรือ BRR โชว์ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/59 ทำรายได้เติบโต 6.6% หลังโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลเดิ นเครื่องเต็มไตรมาสและส่งมอบน้ ำตาลทรายให้แก่ลูกค้าได้มากขึ้น ขณะที่ประสิทธิภาพการผลิตน้ ำตาลทรายยังอยู่เกณฑ์ที่ดีต่ อเนื่องหรือเฉลี่ย 117  กิโลกรัมต่อตันอ้อย ช่วยหนุนปริมาณผลผลิตน้ ำตาลทรายเพิ่มขึ้น สร้างโอกาสทำรายได้จากธุรกิจส่ งออกน้ำตาลทรายในช่วงที่ราคาน้ ำตาลตลาดโลกเป็นขาขึ้น แถมธุรกิจปุ๋ยมีแนวโน้มเติ บโตอย่างต่อเนื่องจากการเพิ่ มผลผลิตต่อไร่และการขยายพื้นที่ เพาะปลูกอ้อยรับฤดูการผลิตปี 59/60 ช่วยหนุนผลการดำเนินงานปีนี้เติ บโตได้อย่างแข็งแกร่ง

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BRR   ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาวสีรำส่งจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศและนำผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายไปต่อยอดสู่ธุรกิจพลังงานทดแทน เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานไตรมาส 1/59 (มกราคม-มีนาคม) บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,480 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีรายได้รวม 1,388 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิทำได้ 123 ล้านบาท

ทั้งนี้ ปัจจัยการเติบโตที่ดีของผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/59 มาจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่ BRR สามารถรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลทั้ง 2 โรง สามารถเดินเครื่องเพื่อสร้างรายได้ตลอดทั้งไตรมาสแรก จากในปีที่ผ่านมาเริ่มเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลแห่งที่ 2 ขณะที่ธุรกิจน้ำตาลทรายในไตรมาส 1/59 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม สามารถส่งมอบน้ำตาลทรายให้แก่ลูกค้าถึง  47% จากปริมาณน้ำตาลทรายที่ผลิตได้ทั้งหมด

“ในไตรมาสแรกปีนี้เรายังรักษาการเติบโตของผลการดำเนินงานได้ดี จากการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งที่ 2 ที่รับรู้รายได้เต็มไตรมาส และธุรกิจน้ำตาลทรายที่สามารถส่งมอบให้แก่ลูกค้าในเกณฑ์ราคาเฉลี่ยที่ดี จึงส่งผลดีต่อทิศทางการดำเนินงานของ BRR ที่ยังรักษาอัตราเติบโตที่ดีได้” นายอนันต์ กล่าว

ประธานกรรมการบริหาร BRR กล่าวว่า ส่วนเป้าหมายในปีนี้ คาดว่า น้ำตาลทรายจะยังเป็นรายได้หลักที่คาดว่าราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกจะปรับตัวสูงขึ้น  ขณะที่ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังชีวมวลทั้ง 2 โรง ก็จะยังเป็นรายได้ที่สำคัญเนื่องจากบริษัทฯ มีกากอ้อยเพียงพอและคาดว่าจะสามารถเดินเครื่องได้ตลอดทั้งปียกเว้นช่วงบำรุงรักษา ในปีนี้แม้ว่าประสบปัญหาภัยแล้งแต่บริษัทฯ ก็สามารถผลิตน้ำตาลทรายเพิ่มขึ้นเป็น 241,219 ตัน จากปีก่อนอยู่ที่ 231,408 ตัน หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 10,000 ตัน จากปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมด 2.06 ล้านตันอ้อย คิดเป็นผลผลิตน้ำตาลทรายต่อตันอ้อยเฉลี่ย (ยิลด์) อยู่ที่ 117 กิโลกรัมต่อตันอ้อย สูงกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ผลิตได้ 104 กิโลกรัมต่อตันอ้อย ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจน้ำตาลทรายของ BRR ที่มีประสิทธิภาพการผลิตที่ดี

นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสที่ดีของ BRR จะทำราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายส่งออกไปยังลูกค้าเพื่อสร้างรายได้ที่ดี หลังจากแนวโน้มราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกอยู่ในช่วงขาขึ้น ทำให้บริษัทฯ สร้างรายได้จากธุรกิจน้ำตาลทรายเพิ่มขึ้น ขณะที่ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล มีวัตถุดิบที่เพียงพอต่อการนำไปเดินเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าจำหน่ายให้แก่ กฟภ. ได้ตลอดทั้งปี ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่ BRR อีกด้วย

“เรามั่นใจว่าเป้าหมายการเติบโตในปีนี้จะทำได้แน่นอน เนื่องจากเราสามารถผลิตน้ำตาลทรายเพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าได้เพิ่มขึ้น สอดรับกับทิศทางของราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น จึงส่งผลดีต่อแนวโน้มรายได้จากธุรกิจน้ำตาลทราย และยังมีปัจจัยบวกจากการเพิ่มผลผลิตต่อไร่และการขยายพื้นที่เพาะปลูกอ้อยของ BRR ทำให้ธุรกิจจำหน่ายปุ๋ยในปีนี้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ผลการดำเนินงานของเราอีกด้วย” นายอนันต์ กล่าว