banner

News & Event

ผู้บริหาร ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ รับปริญญากิตติมศักดิ์

นายเจริญ รุจิราโสภณ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SORKON เข้ารับปริญญากิตติมศักดิ์ ระดับปริญญาเอก จาก Universal Ministries of the King’s College รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยมีพิธีประสาทปริญญาบัตร ณ โรงแรมโสมาเทวี จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา