banner

News & Event

‘ตราเพชร’ โชว์ฟอร์มติดอันดับแบรนด์วัสดุก่อสร้างชั้นนำในใจผู้บริโภค
ทำเอาผู้บริหารตราเพชร ‘สาธิต สุดบรรทัด’ เป็นปลื้มสุดๆ หลังแบรนด์ ‘ตราเพชร’ เป็นแบรนด์สินค้าที่อยู่ในใจผู้ บริโภคอันดับที่ 2 ในหมวดวัสดุก่อสร้าง กลุ่มผลิตภัณฑ์กระเบื้องมุงหลั งคา และขยับขึ้นติดอันดับ TOP 5 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้และวัสดุ ทดแทนไม้ จากการประกาศผลสำรวจแบรนด์วัสดุ ก่อสร้างที่อยู่ในใจผู้บริ โภคของนิตยสารการตลาดชั้ นนำของไทย งานนี้ไม่เสียแรงที่ ผู้บริหารตราเพชร ทุ่มเทอย่างหนักเพื่อสร้ างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรั บและครองใจผู้บริโภคอย่างแท้จริ ง