banner

News & Event

DRT ร่วมยินดีเมกาโฮมเปิดสาขาโรจนะ
นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ (กลาง) ผู้จัดการฝ่าย (อาวุโส) บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT และทีมงาน ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอนุชา จิตจาตุรันต์ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด เนื่องในโอกาสโอกาสเปิดให้บริ การศูนย์รวมสินค้าบ้านและวัสดุ ก่อสร้าง เมกาโฮม สาขาโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรองรับการขยายฐานลูกค้ าในภาคกลาง พร้อมทั้งร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุ นให้แก่เหล่ากาชาดจังหวั ดพระนครศรีอยุธยา