banner

News & Event

‘เน็ตเบย์’ เปิดตัวธุรกิจพร้อมขายหุ้น IPO 40 ล้านหุ้น
นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) นายมนตรี  ศรไพศาล (ซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และ นางวันทนา เพชรฤกษ์วงศ์ (ขวาสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่าย ร่วมแถลงข่าวแนะนำธุรกิจเน็ตเบย์ในฐานะผู้นำการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้าน e-Logistics Trading และ e-Business Services ครบวงจร ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิตอล (Digital Economy) ของประเทศไทย เนื่องในโอกาสเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 40 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมี นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ร่วมแสดงความยินดี