banner

News & Event

BRR รับซื้อใบอ้อยใช้เป็นเชื้อเพลิงให้แก่โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
ถือเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นก 3 ตัว สำหรับ BRR เมื่อ ‘อนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ’ ผู้บริหาร น้ำตาลบุรีรัมย์ จะรับซื้อใบอ้อยที่ถูกทิ้งในไร่ จากการจัดเก็บผลผลิต เพื่อนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ แก่โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล เพราะนอกจากชาวไร่มีรายได้ จากการขายใบอ้อยให้แก่โรงงานที่ ช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าให้แก่ เกษตรกรแล้ว ยังช่วยลดปัญหาอ้อยไฟไหม้ในช่ วงฤดูการจัดเก็บที่ส่งผลต่อคุ ณภาพผลผลิตอ้อยและปัญหาสิ่ งแวดล้อมอีกด้วย วิน-วิน กันทุกฝ่ายแบบนี้ ต้องบอกว่าวิสัยทัศน์ผู้บริ หารแหลมคมจริงๆ