banner

News & Event

JWD ซ้อมป้องกันอุบัติเหตุรถขนส่งสารเคมีสร้างความเชื่อมั่นคนในชุมชน
ชื่อชั้น ‘เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์’ หรือ JWD ผู้นำธุรกิจรับฝากและบริหารสิ นค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์ไม่ได้ มาเพราะโชคช่วย แต่ขอบอกมาจากประสบการณ์ในด้ านการบริการจัดการสินค้าอั นตรายที่สร้างความเชื่อมั่นให้ แก่ลูกค้าและคนในชุมชนโดยรอบท่ าเรือแหลมฉบัง ล่าสุดผู้บริหาร JWD ‘ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา’ สั่งทีมงานร่วมซ้อมใหญ่การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย หากเกิดเคสอุบัติเหตุกับรถขนส่ งสารเคมีและวัตถุอันตรายกั บทางหน่วยงานภาครัฐในจังหวั ดชลบุรี งานนี้ ชาวบ้านอุ่นใจได้ว่าจะสามารถรั บมือเหตุฉุกเฉินในอนาคตได้แน่