banner

News & Event

SCN โชว์กำไรไตรมาส 1/59 ทำนิวไฮ มั่นใจปีนี้เติบโตไม่ต่ำกว่า 40% รับธุรกิจปั๊มก๊าซ NGV- iCNG - EPC ช่วยดันยอด
สแกน อินเตอร์ หรือ SCN โชว์ไตรมาสแรกทำนิวไฮ หลังทำกำไรสุทธิ 82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47% จากปัจจัยธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ทั้งจากธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายปั๊มก๊าซ NGV และธุรกิจก๊าซธรรมชาติอัดสำหรับอุตสาหกรรมหรือ iCNG ขยายตัวดี ด้านผู้บริหาร SCN มั่นใจปีนี้เติบโตไม่ต่ำกว่า 40% รับนโยบายรัฐลอยตัวราคาก๊าซ NGV ช่วยหนุนผลการดำเนินงาน เร่งผุดปั๊มก๊าซ NGV เพิ่มอีก 3 แห่ง ขณะที่ธุรกิจ iCNG เติบโตมากกว่าเท่าตัว ด้วยปริมาณการขาย 8,000 ล้านบีทียูต่อวันหลังจับมือโอซาก้า แก๊ส (ประเทศไทย) แถมได้งานรับเหมาก่อสร้างและซ่อมบำรุงสถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซจาก ปตท. มูลค่างานร่วม 200 ล้านบาท ดันมูลค่างานในมือเพิ่มเป็น 700 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้บางส่วนในปีนี้

ดร.ฤทธี กิจพิพิธ กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานบริหารและการตลาด บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร เปิดเผยถึงภาพรวมผลการดำเนินงานในไตรมาสแรก (มกราคม-มีนาคม) ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาโดยเป็นการทำกำไรสุทธินิวไฮ อันเป็นผลมาจากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติมีอัตราการเติบโตที่ดี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในการดำเนินงานของ SCN ที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ธุรกิจที่เติบโตโดดเด่นมาจากธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ หรือสถานีบริการปั๊ม NGV ที่ SCN ได้เข้าลงทุนขยายกิจการตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจำนวน 3 แห่ง ซึ่ง 2 ใน 3 แห่งสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ทันที จึงทำให้รายได้จากการขายปลีกก๊าซ NGVสำหรับยานยนต์ในไตรมาสแรกที่ผ่านมาเติบโตแบบก้าวกระโดด ขณะที่ธุรกิจก๊าซธรรมชาติอัดสำหรับอุตสาหกรรมหรือiCNGก็มีการเติบโตที่ดีเช่นกัน โดยมีปริมาณการขนส่งก๊าซธรรมชาติอัดไปสู่โรงงานอุตสาหกรรมตามสัญญาณ 31 มีนาคม 2559 กว่า 4,000 ล้านบีทียูต่อวัน หลังจากได้เริ่มต้นดำเนินธุรกิจในช่วงไตรมาส 2 ของปีที่ผ่านมา

“ในไตรมาสแรกปีนี้ เราสามารถผลักดันธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติให้เติบโตได้อย่างโดดเด่น ซึ่งส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของเราที่ทำตัวเลขกำไรสุทธิได้ดี โดยเชื่อว่าด้วยแนวโน้มของธุรกิจก๊าซ NGV ต่อจากนี้ จะมีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังภาครัฐมีนโยบายลอยตัวก๊าซ NGV ที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างโอกาสจากการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซ NGV เพื่อผลักดันผลการดำเนินงานเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งต่อไป” ดร.ฤทธี กล่าว

กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานบริหารและการตลาด SCN กล่าวว่า จากแผนงานในปีนี้ บริษัทฯ มั่นใจว่าผลการดำเนินงานทั้งปีจะเติบโตกว่า 40% โดย SCN มีแผนขยายสถานีก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์เพิ่มขึ้นอีก 3 แห่ง ทั้งในรูปแบบเข้าซื้อกิจการและลงทุนพัฒนาสถานีปั๊ม NGV ขึ้นเอง จากปัจจุบันที่มีอยู่ 7 แห่ง รวมถึงธุรกิจ iCNG ซึ่งหลังจาก SCN ได้ร่วมกับ โอซาก้า แก๊ส (ประเทศไทย) เพื่อขยายความร่วมมือในด้านการให้บริการก๊าซธรรมชาติอัดสำหรับอุตสาหกรรมและการขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มเติม ซึ่งจะส่งผลดีต่อปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติอัดไปสู่โรงงานอุตสาหกรรมภายในสิ้นปีนี้จะเพิ่มเป็น 8,000 ล้านบีทียูต่อวัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้งานรับเหมาก่อสร้างสถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซจาก ปตท. จำนวน 11 แห่ง มูลค่าโครงการรวมร่วม 200 ล้านบาท ส่งผลให้ปัจจุบันมีมูลค่างานที่รอส่งมอบ (Backlog) จากธุรกิจดังกล่าวประมาณ 700 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้ประมาณ 400-500 ล้านบาท รวมถึงธุรกิจปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติที่จะรับรู้รายได้เต็มปีในปีนี้ จะช่วยผลักดันให้เป้าหมายการเติบโตของบริษัทฯ เป็นไปตามแผนที่วางไว้