banner

News & Event

JWD รุกถือหุ้น PPSP ยักษ์ใหญ่ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สุดในกัมพูชา หวังต่อยอดร่วมลงทุนโครงการ ‘ศูนย์โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์’ หนุนตลาดต่างประเทศเติบโต
JWD ผู้นำธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ภาคพื้นดินอย่างครบวงจร ปักธงขยายฐานการลงทุนในประเทศกัมพูชา รุกถือหุ้นใน Phnom Penh SEZ Plc. (PPSP) บริษัทพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมรายใหญ่ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กัมพูชา หวังร่วมลงทุนพัฒนาโครงการ ‘ศูนย์โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ ภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในกรุงพนมเปญที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกัมพูชา รองรับโรงงานที่ต้องการใช้บริการขนส่งสินค้า ด้านผู้บริหาร JWD เล็งอนาคตต่อยอดร่วมกันพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งใหม่ในกัมพูชา  

นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD ผู้นำธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ภาคพื้นดินอย่างครบวงจร เปิดเผยว่า จากนโยบายขยายการลงทุนด้านโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน โดยเริ่มจากการร่วมทุนกับพาร์ทเนอร์พัฒนาโครงการคลังสินค้าให้เช่าในประเทศ สปป.ลาว เมียนมาร์และกัมพูชาไปแล้วนั้น ล่าสุด JWD ได้ขยายการลงทุนธุรกิจโลจิสติกส์ในกัมพูชาเพิ่มขึ้น เนื่องจากเห็นศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจที่จะส่งผลดีต่อความต้องการผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์เพิ่มสูงขึ้น

การรุกขยายธุรกิจโลจิสติกส์ในกัมพูชาครั้งนี้ JWD ใช้รูปแบบการเข้าไปถือหุ้นในบริษัทพันธมิตรที่ดำเนินธุรกิจด้านนิคมอุตสาหกรรมในประเทศกัมพูชา โดยเข้าไปซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) จำนวน 5.2% ของบริษัท Phnom Penh SEZ Plc. (PPSP) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างผู้ประกอบการกัมพูชาและญี่ปุ่นที่เพิ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในกัมพูชา โดยบริษัทฯ ดังกล่าวเป็นผู้พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมในกรุงพนมเปญ ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดในกัมพูชา

ปัจจุบัน PPSP พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวแล้ว 2 เฟส โดยมีผู้ประกอบการเข้าเช่าพื้นที่แล้วประมาณ 75% ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการเตรียมพัฒนาโครงการในเฟสที่ 3 ให้เป็น ‘ศูนย์โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์’ เชื่อมต่อระบบขนส่งทางรถไฟเข้าสู่ท่าเรือสีหนุวิลล์ เพื่อรองรับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก ที่มีความต้องการใช้บริการศูนย์โลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐานสากล โดย PPSP ได้เปิดโอกาสให้ JWD ในฐานะพาร์ทเนอร์เป็นผู้ร่วมบริหารโครงการศูนย์โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ ซึ่งบริษัทฯ พร้อมใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ภาคพื้นดินอย่างครบวงจรมากว่า 35 ปี พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีระบบซอฟท์แวร์เข้าไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น

“เราสนใจการพัฒนาโครงการศูนย์โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ เนื่องจากตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพ ใกล้กับเส้นทางรถไฟที่วิ่งเชื่อมต่อไปถึงท่าเรือสีหนุวิลล์ซึ่งถูกใช้เป็นจุดขนถ่ายสินค้าเพื่อการส่งออก จึงเป็นทำเลที่เหมาะแก่การลงทุนพัฒนาโครงการและในอนาคตบริษัทฯ มีความต้องการต่อยอดขยายการให้บริการด้านโลจิสติกส์ทางรถไฟอีกด้วย” นายชวนินทร์ กล่าว

ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร JWD กล่าวอีกว่า ในอนาคต บริษัทฯ ยังให้ความสนใจร่วมกับ PPSP เพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งใหม่ในตำบลปอยเปต ประเทศกัมพูชา ซึ่งมีพื้นที่ติดพรมแดนไทย-กัมพูชา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อรองรับอุตสาหกรรมภายในประเทศกัมพูชาที่มีอัตราการขยายตัวที่ดี ส่งผลให้มีผู้ประกอบการท้องถิ่นและต่างประเทศสนใจลงทุนขยายฐานการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ การขยายการลงทุนในกัมพูชาจะช่วยเพิ่มศักยภาพการทำธุรกิจด้านโลจิสติกส์ในต่างประเทศของ JWD เติบโตเพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนรายได้ต่างประเทศ จากปัจจุบันประมาณ 8% เป็น 25% ภายในปี 2563 และก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียนต่อไปในอนาคต