banner

News & Event

NETBAY เคาะราคา IPO หุ้นละ 4 บาท เปิดจองซื้อ 8-10 มิ.ย.นี้
นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) หรือ NETBAY นายมนตรี ศรไพศาล (ที่ 3 ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู ้จัดการการจัดจำหน่าย นายทวีชัย ตั้งธนทรัพย์ (ซ้ายสุด) รองหัวหน้าฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด และนายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดหน่ายและรั บประกันการจำหน่ายหุ้น IPO ของ บมจ.เน็ตเบย์ พร้อมแต่งตั้ง บล.ทิสโก้ จำกัด และ บมจ.หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่าย โดยจะเสนอขายหุ้น IPO ของ NETBAY  จำนวน 40 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 4 บาท กำหนดเปิดจองซื้อในวันที่ 8-10 มิ.ย.นี้ และคาดว่าจะเข้าซื้อขายหลักทรั พย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นวันแรก 17 มิ.ย.นี้