banner

News & Event

สัมมนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
นางอรรชกา สีบุญเรือง (ที่ 4 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายภัครธรณ์ เทียนไชย (ที่ 4 จากขวา) ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ (ที่ 3 จากขวา) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมงานสัมมนาการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว โดยมีผู้ประกอบการภาคเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมฟังทิศทางการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ