banner

News & Event

‘เน็ตเบย์’ ฟอร์มแรง โชว์รายได้ไตรมาสแรกจากบริการธุรกรรมออนไลน์พุ่ง 24.5% มั่นใจ Q2/59 เติบโตต่อเนื่องรับนโยบาย Digital Economy ช่วยหนุน
‘บมจ.เน็ตเบย์’ ผู้นำการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้าน e-Logistics Trading และ e-Business Services ครบวงจร ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิตอล (Digital Economy) ของประเทศไทย แจงไตรมาส 1/59 ทำรายได้จากการให้บริการรวม 63.9 ล้านบาท พุ่งขึ้น 24.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน หลังจำนวนลูกค้าและปริมาณการให้บริการธุรกรรมรับ-ส่งเชื่อมโยงข้อมูลออนไลน์ขยายตัวเพิ่มขึ้น คาดไตรมาส 2 ธุรกิจยังเติบโตอย่างต่อเนื่องจากความต้องการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นและนโยบาย Digital Economy ของรัฐบาลช่วยหนุน

นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) หรือ NETBAY ผู้นำการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้าน e-Logistics Trading และ e-Business Services ครบวงจร ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิตอล (Digital Economy) ของประเทศไทยเปิดเผยผลการดำเนินงานช่วงไตรมาส 1/59 (ม.ค.-มี.ค.) ที่ผ่านมาว่า สามารถสร้างการเติบโตที่ดีทั้งในแง่รายได้และกำไร โดยมีรายได้จากการให้บริการรวม 63.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 51.4 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 19.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 16.4 ล้านบาท นอกจากนี้ยังขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาส 4/58 ที่ผ่านมา

จากผลการดำเนินงานที่มีอัตราการเติบโตที่ดีนั้น มีปัจจัยมาจากจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นและปริมาณการทำธุรกรรมรับ-ส่งและเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมทางออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนค่อนข้างมาก ส่งผลให้รายได้จากค่าบริการทำธุรกรรมออนไลน์ ซึ่งมีทั้งที่จัดเก็บตามปริมาณการใช้งานจริงและจัดเก็บเป็นรายเดือนจากทั้ง 3 กลุ่มบริการหลักของเน็ตเบย์ ได้แก่ กลุ่มบริการ e-Logistics กลุ่ม e-Business Services และกลุ่ม Projects มีอัตราเติบโตเป็นที่น่าพอใจทุกกลุ่ม

“ผลการดำเนินงานที่เติบโตดีในไตรมาสแรกที่ผ่านมา สะท้อนถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการควบคุมค่าใช้จ่าย ถึงแม้ภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมายังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบกับบริษัทฯ เพราะธุรกิจของเน็ตเบย์คือเป็นผู้ให้บริการรับ-ส่งและเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมทางออนไลน์ผ่านทางระบบที่เน็ตเบย์พัฒนาขึ้นเอง ซึ่งนับวันจะมีบทบาทกับทุกภาคส่วนและมีความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น เนื่องจากช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและลดความยุ่งยากซับซ้อนในการจัดส่งข้อมูลทางเอกสาร” นายพิชิต กล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เน็ตเบย์ กล่าวอีกว่า คาดการณ์แนวโน้มผลการดำเนินงานช่วงไตรมาส 2 นี้จะมีอัตราเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากการรักษาฐานลูกค้าเดิมพร้อมกับขยายฐานลูกค้าใหม่ โดยคาดว่าความต้องการใช้บริการธุรกรรมรับ-ส่งและเชื่อมโยงข้อมูลทางออนไลน์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีนโยบายลดการใช้เอกสารในการรับ-ส่งข้อมูล พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานเพื่อก้าวเข้าสู่ยุค Digital Business Transformation ประกอบกับรัฐบาลก็มีนโยบายพัฒนาประเทศสู่ Digital Economy หรือเศรษฐกิจดิจิตอล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนขยายการให้บริการธุรกรรมออนไลน์ไปสู่ฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ในอนาคต ด้วยการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านระบบสารสนเทศภายใต้แนวคิด Digital Business Platform ที่จะสามารถต่อยอดขยายขอบเขตการให้บริการรับ-ส่งและเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมออนไลน์ได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย