banner

News & Event

LHFund ชูกลยุทธ์ Asset Allocation ดันพอร์ตกองทุน Private Fund เติบโตก้าวกระโดด
แม้บรรยากาศการลงทุนปีนี้ยังเจอมรสุมปัจจัยลบทั้งภายในและภายนอกประเทศ แต่  ‘มนรัฐ ผดุงสิทธิ์’ ผู้บริหาร บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ หรือ LHFund  กลับสร้างความมั่นคงในการลงทุนให้แก่ลูกค้าด้วยการผลักดันมูลค่าพอร์ตกองทุน Private Fund หรือกองทุนส่วนบุคคลให้เติบโตแบบก้าวกระโดด ด้วยการวางกลยุทธ์ลงทุนแบบ Asset Allocation หรือกระจายความเสี่ยงการในลงทุนสินทรัพย์ต่างๆ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเฉพาะตัวตามบุคลิกของนักลงทุนแต่ละราย แม้จะเป็นงานที่หนักเพราะความแตกต่างของลูกค้าแต่ละราย งานนี้เจ้าตัวเชื่อว่า เป้าหมายในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องยาก สมกับที่เป็นมืออาชีพด้านการลงทุนจริงๆ